boy-1666611_640

Odpovědnost dětí za porušení zákona? Brzy možná i u nás!

0 185

Dnes je v České republice člověk odpovědný prakticky až dovrší 18 let, protože od 15. narozenin se jedná jen o tzv. opatření. Existují 3 druhy: výchovná, ochranná a trestní. U výchovných se jedná o dohled sociálních pracovníků, mezi ochranná patří hlavně umístění do odvykacích zařízení, a nakonec trestní, která zahrnují obecně prospěšné práce, domácí vězení a např. také odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem, odnětí svobody nepodmíněné. Odnětí svobody nepodmíněně je ale využívám v krajních případech, kdy se už mladistvý nedal jinak napravit. Praxi je většina dospívajících umístěna do výchovných zařízení tvz. ,,pasťáků‘‘, kde tyto nezvladatelní napadají své pečovatele nůžkami apod.

Otázkou je, jestli by nebylo lepší snížit hranici trestní odpovědnosti. Mnozí se domnívají, že rodiče své děti špatně vychovávají, nebo se jim nevěnují. Povinná školní docházka, která je stanovena na 9 let, přesně neurčuje, že by každý měl úspěšně vystudovat základní školu. Není to v případě žáků, kteří opakovali 2x ročník a tímto splnili zákonem danou školní docházku. S nedokončenou základní školou těžko seženou zaměstnání, proto se ubírají k nezákonným aktivitám. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) prohlásila, že by posunula hranici povinně školní docházky na 18 let.  Tím by byli žáci nuceni dokončit základní školu a aspoň i školu praktickou, nebo odborné učiliště.

Admin

Všechny příspěvky autora: Admin

Website: http://www.grandmedia.cz

Podobné články

Přidat komentář

You must be logged in to post a comment.