DSC_0028

Když se někdo ztratí…

0 243

logo-olg                                                logo RO                                         logo IBHA

Ať už chtě anebo nechtě, není problém zabloudit, ztratit orientaci, dostat se do krizové situace, se kterou si najednou nevíme rady. Stát se to může nejenom nám, ale i lidem kolem nás. Ztrácí se nejenom lidé s nějakými duševními a psychickými problémy, ale i lidé zdraví anebo děti. V těchto případech pomáhají nejenom oficiální složky soustředěné do integrovaného záchranného systému (IZS), ale i další organizace, které se touto problematikou zabývají.

V letošním roce začaly velmi úzce spolupracovat neziskové organizace Nadační fond Ztracené děti, Rescue Olomouc a International Bloodhound Academy (IBHA), které spojily své síly a úsilí zaměřené jednak na prevenci a předcházení těmto krizovým situacím, ale také aktivně pracují při pohřešování převážně dětí. Nadační fond Ztracené děti je nevládní neziskovou organizací, která se zabývá problematikou bezpečí dětí ztracených, týraných, zneužívaných a zanedbávaných. Rescue Olomouc je organizace, pod jejíž hlavičkou jsou do pátrání po osobách nasazování pátrací psi cvičení metodou mantrailing a IBHA je výcviková a výuková organizace, jejímž hlavním cílem je právě výcvik a testování pátracích mantrailingových týmů. Působnost všech organizací je na celém území České republiky.

Nymburk

V rámci prevence jsou pořádány besedy na školách, kde se děti dovědí, jak se zachovat v krizových situacích, do kterých se mohou dostat, uvidí práci pátracích psů, tzv. MT týmů (mantrailingových týmů). NF Ztracené děti uspořádal v letošním roce v Praze již 5. Ročník Pochodu pro pohřešované děti, kde MT týmy ukázkově hledaly účastníky tohoto pochodu.

DSC_0028

Přestože zatím mantrailing, jako metoda pachové práce pátracích psů není součástí systému IZS a pátrání Policie, jsou takto vycvičené MT týmy povolávány k pátrání jak složkami Policie, tak i na pozvání osob blízkých anebo díky spolupráci s dalšími organizacemi, které se pátráním zabývají. Výhodou takto cvičených psů je, že mohou být nasazováni k pátrání i po delším časovém období, než je běžné. V současné době se tato metoda testuje v praxi a na základě praktických výsledků se snad může v budoucnu o jejím zařazení do systému IZS a pátrání Policie začít jednat. Přestože výcvik je dlouhodobý a nasazovaných MT týmů není mnoho, již dva roky testuje IBHA své MT týmy, které cvičí po celém území ČR. Systém testování je převzat ze zahraničních standardů a i přestože se zdá být relativně jednoduchý, musí být každý MT tým dobře připraven. Jediným výsledkem takto cvičených psů je pouze hodnocení – našel/nenašel.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

V praxi se ale nestává, že by vždycky kladným výsledkem pátrání bylo nalezení hledané osoby. V mnoha případech je velkou pomocí při pátrání třeba i jenom určení směru, kudy hledaná osoba odešla, popř. ve které oblasti se může nacházet. Už jenom tím, že nasazený MT tým takto ukáže směr, může velitel zásahu nasměřovat další jednotky IZS (plošné pátrací psy, vrtulník s termovizní, rojnice apod.) do tohoto prostoru. Tato spolupráce se již velmi úspěšně osvědčuje na Slovensku, kde pátrací psi cvičení pod hlavičkou IBHA, se záchrannými organizacemi kynologů úzce spolupracují. Výsledkem společné práce jsou úspěšné případy, kdy byly nalezeny a zachráněny i malé děti ve věku 7 – 9 let, které byly pohřešovány více jak 24 hodin.

DSC_0008

Admin

Všechny příspěvky autora: Admin

Website: http://www.grandmedia.cz

Podobné články

Přidat komentář

You must be logged in to post a comment.