kerryUSAID

České neziskovky

0 62

Nelze jen na neziskovky reagovat kriticky a shazovat je, neboť jejich úloha v podvědomí lidí je dost velká. Dle posledního šetření americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID) se neziskové organizace umístila na třetím místě, za Estonskem a Polskem.

V roce se 2015 je jim podařilo v Česku prosadit zrušení registračních poplatků, takže se mohou nyní již u soudů registrovat bezplatně. Zároveň neziskový sektor lépe hájí své zájmy a zapojil se také do tvorby Státní politiky vůči neziskovým organizacím, která nastavila nově jejich spolupráci se státem.

Partnerem USAID V Česku je Asociace veřejně prospěšných organizací, která zprávu o umístění v žebříčku představila. Dokument se mimo nastavení rámce pro dlouhodobou spolupráci státu s těmito organizacemi také zaměřuje na propagaci dobrovolnictví a filantropie v české společnosti a dělí je na 4 různé činnosti. Neziskovky jsou tedy servisní, zájmové, advokátní a filantropické, což by mohlo toho rozdělení mít v budoucnu vliv na oprávněnost žádat o státní finance.

V prosinci 2015 bylo v České republice registrováno 89 584 spolků a 26 423 pobočných spolků, 2894 obecně prospěšných organizací, 388 zapsaných ústavů, 505 nadací, 1518 nadačních fondů a 4166 evidovaných právnických osob církví. Podle Rady vlády pro nestátní organizace bylo v roce 2014 přiděleno těmto organizacím 13,56 miliardy korun, téměř o 0,9 miliardy více než rok předtím, což je přes třetinu jejich příjmů. Naopak zase neziskovky se podílejí na tvorbě HDP ve výši 0,73 procenta.

Organizace mají dotace také z EU a příspěvků od firem a individuálních dárců. Dle Fóra dárců přispěli Češi vloni formou sms 34,1 milion korun, rok předtím 24,7milionu. Dary jsou nejčastěji na pomoc dětem, postiženým a obětem přírodních katastrof. Celkově ale prý podle výzkumnice Centra pro výzkum neziskového sektoru paní Prouzové, poklesl objem darů, což je spojeno hlavně s finanční nejistotou, v poklesu darů od firem, ale i od členů ve formě členských příspěvků.

Otázkou se jen zde vyskytlo to, proč vlastně americké agentura, která má v podtitulu svého názvu uvedeno „Od amerického lidu“ provádí hodnocení neziskovek v zemích, které jsou od USA geograficky vzdáleny. Prý to má kořeny již po listopadu 1989, kdy Spojené státy zafinancovali řadu neziskovek, které v té době u nás vznikali, a tím pádem si USA nyní sleduje neziskový sektor v zemích, které podpořily.

Admin

Všechny příspěvky autora: Admin

Website: http://www.grandmedia.cz

Podobné články

Přidat komentář

You must be logged in to post a comment.